Motie : Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over onderzoek doen naar grensoverschrijdende transacties en verbindingen van zorgverzekeraars

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29689-1067 Risicovereveningsmodel 2021

Indiener M.J. van Rijn, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Cure (eerste termijn Kamer)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Cure (Voortzetting van notaoverleg 29 juni 2020)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00