Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting (t.v.v. 35300-XV-54)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.' (Kamerstukken 34682/32847-79)

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

34682-79 Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.'

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35503-3 Reactie op de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34352-199 Kabinetsreactie op onderzoek bijstandsgerechtigden en belemmeringen om woonruimte te delen alsmede op handreiking maatwerk Participatiewet

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34352-197 Reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Peters over een handreiking kostendelersnorm opstellen (Kamerstuk 25424-543)

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29325-122 De aanpak van dak- en thuisloosheid - Een (t)huis, een toekomst

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32847-612 Versnellen aanpak woningtekort

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Brief regering

35300-XV-91 Uitvoering van de motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het tekort aan woningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Participatiewet/Breed Offensief

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04