Statenpassage

Motie : Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32855-38 Start vereenvoudiging verlofstelsel

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden

29544-1042 Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk

Indiener M.M. van Toorenburg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31322-417 Tussenrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30