Statenpassage

Motie : Motie van de leden Palland en Aartsen over de wijze van klachtenafhandeling op lokaal niveau

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Hilde Palland, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34252-21 Uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Aanbesteden (AO d.d. 31/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30