Statenpassage

Motie : Motie van de leden Palland en Aartsen over een pas op de plaats gedurende een lopende aanbestedingsprocedure

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Hilde Palland, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34252-21 Uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

34252-20 Voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Aanbesteden (AO d.d. 31/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30