Motie : Motie van het lid Beckerman c.s. over publieksparticipatie bij het archeologisch onderzoek

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34293-133 Tiende voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof (Kamerstuk 32820-376)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-376 Onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

34293-95 Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas BZK- verzoek om beargmenteerd aan te geven wat hij nog kan doen om de gewijzigde motie Bisschop c.s. over inrichten oude vergaderzaal

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-94)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34293-94 Vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Vierde rapportage Renovatie Binnenhof (TK 34293-94)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:29

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30