Motie : Motie van de leden Van der Staaij en Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid