Motie : Motie van het lid Moorlag over ruimte bij voorrang inzetten voor de woningbouw

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-A-100 Besluitvorming herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

35570-A-12 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35570-A-6 Uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92)

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-A-77 Verslag van een schriftelijk overleg over implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 11/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

VSO Implicaties PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (35300-A-77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00