Motie : Motie van het lid Omtzigt c.s. over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35820-3 Zienswijze aanklacht vijf Kamerleden tegen het kabinet

Indiener M. Rutte, minister-president

Brief regering

28362-36 Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2021, over het bericht ‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer’

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

35510-46 Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-629 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) - verzoek over toezeggingen inzake kinderopvangtoeslag

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-594 Stand van zaken van moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 21 januari 2020, over de Belastingdienst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-591 Lijst van vragen en antwoorden over versterken besturing Belastingdienst

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-549 Reactie op verzoek commissie over Kinderopvangtoeslagen (CAF-11)

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35302-66 Overzicht amendementen en moties pakket Belastingplan 2020

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Belastingdienst

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35