Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van der Staaij en Ellemeet over langjarige continuering van het Deltaplan Dementie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25424-553 Nationale Dementiestrategie 2021-2030

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25424-491 Nationale dementie strategie

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35300-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00