Motie : Motie van de leden Van Raak en Bosman over continuering van het TBO

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A. Bosman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-IV-13 Duurzame ondermijningsaanpak Cariben

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

33845-41 Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis januari 2020

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen en antwoorden

35350-2 Lijst van vragen en antwoorden over de Najaarsnota 2019

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Rechtshandhaving

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30