Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Dam c.s. over een vollediger nader feitenonderzoek

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. van Ojik, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35925-V-110 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

35925-V-84 Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

33997-168 Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat MH17 op 16 juni 2021, over een onderzoek naar sluiting luchtruim boven en rondom het oosten van Oekraïne

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

33997-166 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over MH-17

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

33997-165 Toezegging tijdens het Commissiedebat MH17 van 16 juni 2021 over additioneel onderzoek naar de sluiting van het luchtruim boven of rondom het oosten van Oekraïne

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

33997-164 Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken MH17

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

33997-162 Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van Dam c.s. over aanvullend feitelijk onderzoek naar het sluiten van het luchtruim boven en rondom Oost-Oekraïne (Kamerstuk 33997-145)

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een algemeen overleg

33997-161 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 januari 2021, over MH-17

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een notaoverleg

35373-19 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 28 september 2020, over Ruslandstrategie

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

33997-151 Diverse onderwerpen inzake MH17 dossier

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

35373-2 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 februari 2020, over de relatie met Rusland

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

33997-150 Stand van Zaken in het MH17-dossier (februari 2020)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

35373-1 Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Stoffer en Verhoeven over opstellen van een Ruslandstrategie

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

MH17

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

MH-17

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15