Motie : Motie van de leden Segers en Jetten over een generatietoets bij de totstandkoming van beleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Rob Jetten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-34-411 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 23 en 24 november 2023 (Kamerstuk 21501-34-410)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32813-1236 Kabinetsappreciatie WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

33826-46 Opvolging aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen en antwoorden

29544-1042 Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk

Indiener M.M. van Toorenburg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35570-XIX-23 Toelichting op een aantal punten betreffende het Nationaal Groeifonds (NGF)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

35300-XV-94 Kabinetsreactie op SER Verkenning 'Hoge Verwachtingen'

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Nationaal Groeifonds

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30