Motie : Motie van de leden Futselaar en Van Raak over laagdrempelige communicatiemogelijkheden bij elke overheidsinstantie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1141 BIT-advies Beheer en Onderhoud Justid

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een algemeen overleg

26643-707 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 juli 2020, over Digitalisering

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

26643-700 Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter actualisatie 2020

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35261-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Strafrechtketen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30