Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de nieuwe tariefregeling voor inkomsten uit wind- en zonne-energie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-318 Stimulering van energie-coöperaties

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 04/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30