Statenpassage

Motie : Motie van het lid Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L. Sazias, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-XVI-236 Stand van zaken moties en toezeggingen zomerreces 2023

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35925-XVI-164 Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over informatie over tabaks- en alcoholontmoediging (Kamerstuk 32011-91) en COP9 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) en MOP2 Protocol tot Uitbanning van de Illegale Handel in Tabaksproducten november 2021 (Kamerstuk 32011-90)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief regering

32011-91 Informatie over tabaks- en alcoholontmoediging

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-510 Stand van zaken Nationaal Preventieakkoord

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

32793-503 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (Kamerstuk 32793-484)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-484 Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:49

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Tabaks- en alcoholontmoediging

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55