Motie : Motie van het lid Ellemeet c.s. over één gezamenlijk programma leesbevordering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken Leesoffensief (Kamerstuk 28760-105)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

28760-105 Stand van zaken Leesoffensief

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35300-VIII-136 Reactie op het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur over leesmotivatie en leesplezier onder Nederlandse kinderen en jongeren

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Curriculum.nu

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stand van zaken Leesoffensief

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45