Motie : Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.M.Mc. William, bijzondere gedelegeerde
 • Mede ondertekenaar
  R.G. Tjon, bijzondere gedelegeerde
 • Mede ondertekenaar
  N. Drost, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Bosman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33189-17 Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties artikel 1 Versterken Rechtsstaat

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

36200-IV-46 Uitkomsten bestuurlijk vierlandenoverleg januari 2023

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

36200-IV-8 Stand van zaken en planningen dossiers Koninkrijksrelaties en reacties op drie verzoeken van de commissie voor Koninkrijksrelaties

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

33845-45 Kabinetsreactie op de afsprakenlijst IPKO mei 2022

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-IV-69 Reisverslagen, uitwerking hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop en overige thema's

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een bijeenkomst

33845-44 Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten van 1 tot en met 6 mei 2022

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR - Schriftelijke vragen n.a.v. IPKO-reis mei 2022

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR - Verzoek reactie afsprakenlijst IPKO mei 2022

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Verslag van een commissiedebat

35925-IV-59 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 maart 2022, over Verzamel-commissiedebat BES

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-IV-42 Hoofdlijnen beleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk (Digitalisering en Koninkrijksrelaties)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-IV-39 Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR - schriftelijke vragen n.a.v. IPKO-reis augustus 2021

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR - verzoek reactie afsprakenlijst IPKO augustus 2021

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Verslag van een bijeenkomst

33845-42 Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan Bonaire van 22 tot en met 26 augustus 2021

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

35570-IV-50 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied” (Kamerstuk 35570-IV-34)

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR- aanbieding schriftelijke vragen Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

35570-IV-34 Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

35420-102 Verslag van een schriftelijk overleg over de besluitvorming Rijksministerraad 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

33845-41 Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis januari 2020

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

33845-40 Kabinetsappreciatie afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

34430-12 Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

35099-(R2114)-28 Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

33845-35 Kabinetsappreciatie afsprakenlijst IPKO

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Rechtshandhaving

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05