Motie : Motie van het lid De Groot over een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27858-596 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 oktober 2022, over Gewasbeschermingsmiddelen

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-584 Actuele ontwikkelingen op het terrein van gewasbescherming

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-576 Uitvoering moties verbod gebruik glyfosaathoudende middelen

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-573 Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni 2022

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen

Lijst van vragen over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-569)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-569 Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-525 Bevindingen over het juridisch advies getiteld “Regulering glyfosaathoudende middelen”

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om de reactie op het advies over glyfosaat een week voor de begrotingsbehandeling te ontvangen

Indiener R.P. Jansma, griffier

Brief commissie

27858-520 Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter aanbieding van een paper met een analyse en een advies over de juridische mogelijkheden met betrekking tot een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-487 Stand van zaken diverse onderwerpen gewasbescherming

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05