Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Brenk over het uitsluiten van een heffing op drinkwater

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27625-552 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over water

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-541 Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-523 Informatie over de invulling van een aantal moties en toezeggingen voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Water en wadden

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30