Statenpassage

Motie : Motie van de leden Asscher en Klaver over de voortgang en keuzes van de stuurgroep pensioencontracten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Jesse Klaver, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32043-520 Uitwerking pensioenakkoord

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

32043-518 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2020 over pensioenonderwerpen

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32043-510 Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45