Motie : Motie van de leden Wörsdörfer en Sneller over onderzoek naar de praktijk van zekerheidstelling bij mkb-financiering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joost Sneller, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-447 Diverse financieringsonderwerpen

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-414 Reactie op de motie van het lid Aartsen over aanpassing van de BMKB-regeling en de gewijzigde motie van de leden Aartsen en Amhaouch over deelverpanding mogelijk maken

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-386 Beleidsvisie mkb-financieringsmarkt

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00