Motie : Motie van de leden Verhoeven en van der Molen over toezicht op het gebruik van algoritmes door de overheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35212-3 Reactie op de Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

26643-657 Onderzoek "Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid"

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen over waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (Kamerstuk 26643/32761-641)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

26643-641 Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (26643-641)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Digitale overheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Bescherming persoonsgegevens

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00