Motie : Motie van de leden Van Eijs en Agnes Mulder over het deelnemen van kleine innovatieve bouwbedrijven aan garantieregelingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen (Kamerstuk 32852-94)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32852-94 Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO Circulaire economie (AO d.d. 11/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen (TK 32852-94)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over circulair bouwen

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:00