Motie : Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over het verbeteren van de risicoverevening met het oog op gemeentepolissen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29689-1081 Onderzoeken gemeentepolis en maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te gaan

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Verslag van een schriftelijk overleg

29689-1079 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Monitor Polisaanbod 2020 (Kamerstuk 29689-1069) en het Risicovereveningsmodel 2021 (Kamerstuk 29689-1067)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

29689-1029 Verslag van een schriftelijk overleg over risicovereveningsmodel 2020

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het risicovereveningsmodel 2020 (Kamerstuk 29689-1016)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29689-1016 Risicovereveningsmodel 2020

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:40

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Cure (eerste termijn Kamer)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Cure (Voortzetting van notaoverleg 29 juni 2020)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30