Motie : Motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-820 Beleidsreactie op het rapport 'Burgers beter beschermd

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen 2020 (Kamerstuk 35300-IX-20)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake schriftelijk overleg over de bpm

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

35300-IX-20 Fiscale moties en toezeggingen 2020

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-629 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane inzake toezeggingen AO Belastingdienst 4 maart

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake toezeggingen AO Belastingdienst van 4 maart

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-600 Reactie op de motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken (Kamerstuk 31066-468)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) - verzoek over toezeggingen inzake kinderopvangtoeslag

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-594 Stand van zaken van moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 21 januari 2020, over de Belastingdienst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-591 Lijst van vragen en antwoorden over versterken besturing Belastingdienst

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over versterken besturing Belastingdienst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

31066-588 Versterken besturing Belastingdienst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

31066-549 Reactie op verzoek commissie over Kinderopvangtoeslagen (CAF-11)

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoek correspondentie Nationale ombudsman

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de Nationale ombudsman - verzoek correspondentie staatssecretaris van Financiën

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Vragen van de commissie in verband met het plenaire debat over de CAF 11-zaak

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoek over feitenrelaas CAF 11

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoek inzake stukken over de CAF 11-zaak

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-538 Oplossing voor de CAF 11-ouders, reconstructie handelwijze CAF en maatregelen om herhaling te voorkomen

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35300-IX-4 Fiscale moties en toezeggingen

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over "Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)' (Kamerstuk 31066-490)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-490 Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoeken over adviescommissie uitvoering toeslagen

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-487 Instelling adviescommissie uitvoering toeslagen

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Debat over etnisch profileren door de belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Stopzetten kinderopvangtoeslag

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Belastingdienst

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20