Motie : Motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30950-217 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over Discriminatie

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

30950-214 Invulling van de motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan (Kamerstuk 30950-170)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

30950-185 Kabinetsaanpak van discriminatie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

30950-180 Reactie op de verzoeken van het lid Kuzu en van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 1 oktober 2019 en van 15 januari 2019, over het rapport ‘Alledaagse islamofobie in Nederland’ en over het bericht ‘Vogelbuurt in Gouda geschokt door racistische leuzen’

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Discriminatie (AO d.d. 14/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Discriminatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35