Motie : Motie van de leden Asscher en Van der Molen over plaatsing van politieke advertenties bij in Nederland gevestigde personen en organisaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid