Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Renkema en Van Weyenberg over een externe evaluatie (t.v.v. 25834-159)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25834-186 Voortgang aanpassingen asbeststelsel

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

28089-182 Verslag van een schriftelijk overleg over externe veiligheid (o.a. Kamerstuk 28089-179)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

25834-166 Stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28089, nr. 182)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20