Motie : Motie van het lid De Lange c.s. over de rol van het kwaliteitskader bij de uitvoering van gemeentelijk schuldhulpverleningsbeleid

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L.A. de Lange, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Raemakers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie rapport Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

24515-489 Voortgang Brede Schuldenaanpak

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: