Statenpassage

Motie : Motie van het lid Omtzigt over rechtszekerheid voor deelnemers over hun pensioenaanspraken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32043-518 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2020 over pensioenonderwerpen

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32043-513 Reactie op een toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 21 november 2019 over pensioenen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32043-515 Evaluatie Wet pensioencommunicatie

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32043-510 Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32043-453 Herdruk Uitvoering motie van het lid Omtzigt over rechtszekerheid voor deelnemers over hun pensioenaanspraken

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45