Motie : Motie van het lid Voordewind c.s. over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Raemakers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Judith Tielen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34880-16 Voortgang Zorg voor de Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een algemeen overleg

31839-691 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over jeugdhulp

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een algemeen overleg

31839-688 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 mei 2019, over Pleegzorg/Gezinshuizen

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-653 Aanpak gezinshuizen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-635 Reactie op verzoek commissie over de uitzending van DeMonitor.nl d.d. 2 februari 2019 inzake Pleegouders: ‘Problematiek van kinderen in pleegzorg is zwaarder geworden’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-634 Actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Misstanden in jeugdzorginstellingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Jeugdhulp

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00