Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over een onderzoek naar de governance van de structurele beheersorganisatie van het pgb 2.0-systeem (t.v.v. 25657-310)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sophie Hermans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25657-329 Inrichting structureel beheer PGB2.0

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

25657-328 Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de president AR

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

25657-322 Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer inzake een onderzoek naar de governance van de structurele beheerorganisatie van het PGB 2.0-systeem

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Care

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00