Statenpassage

Motie : Motie van het lid Buitenweg c.s. over pilots over doelstellingen en financiële gevolgen voorzien van een toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand (Kamerstuk 31753-190)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31753-190 Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek toestemming technische briefing ‘Voortgang Programma Rechtsbijstand’

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Brief regering

31753-177 Voortgang Programma Rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 23/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Voortgang Programma Rechtsbijstand

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Justitieketen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15