Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Van Gerven over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond opnemen (t.v.v. 34864-15) (interne herdruk)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-06-2022
33136-25Eindrapportage van Ecorys over 'Totaalrapport kosten en baten Basisregistratie Ondergrond (BRO)'

02-05-2022
30015-105Informatie over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond

10-06-2021
33136-24Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief voorstel opname gegevens over bodemverontreinigingen

15-11-2019
34864-22Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

01-07-2019
34864-20Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

25-02-2019
33136-22Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)