Motie (gewijzigd/nader)
Wet- en regelgeving financiële markten

Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Omtzigt over bevorderen van het omzetten van aflossingsvrije naar niet-aflossingsvrije hypotheken (t.v.v. 32545-89)

Download Download

Ondertekenaars