Motie : Motie van de leden Van Weyenberg en Wiersma over lessen trekken uit maatregelen naar aanleiding van de vorige crisis

Download

Indieners

  • Indiener
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32359-4 Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

32359-3 Brede maatschappelijke heroverwegingen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

31865-131 Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur (Kamerstuk 35095-10)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00