Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Ojik over ondersteuning van mensenrechtenverdedigers

Download

Indieners

  • Indiener
    A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-V-49 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen en antwoorden

35690-4 Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen en antwoorden

35830-XVII-10 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

35327-3 Reactie op de initiatiefnota ‘Behoud het Woud’ van de leden Van Ojik en Diks

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

32735-272 Moties en toezeggingen op het gebied van mensenrechten

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2039 Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken op 29 en 30 augustus 2019

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Initiatiefnota Behoud het woud

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45