Motie

Motie van het lid Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
FvD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-07-2020
29453-520Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties

29-05-2020
27926-321Rapportage verhuurderheffing 2020 en evaluatie heffingsverminderingen

12-05-2020
29453-517Rapportage bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten

23-04-2020
35409-13Nota naar aanleiding van het verslag

20-04-2020
29453-516Verbetering saneringskader woningcorporaties

31-01-2020
29453-513Staat van de Corporatiesector 2019

17-12-2019
32813-437Invulling van een aantal moties en stand van zaken over uitwerking Klimaatakkoord gebouwde omgeving

09-12-2019
29453-496Stand van zaken sanering Vestia

07-11-2019
32847-578Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen

02-10-2019
29453-493Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2019

25-06-2019
32847-531Voortgangsrapportage Nationale Woonagenda

28-05-2019
32847-520Staat van de Volkshuisvesting 2019

18-12-2018
32847-461Samenhang evaluatie herziene Woningwet en Nationale woonagenda