Motie : Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid

Download

Indieners

 • Indiener
  C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  R. Raemakers, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 79
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Tegen
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34352-219 Resultaten banenafspraak 2020

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35394-19 Voortgang wetsbehandeling Breed Offensief en wetsvoorstel-vereenvoudiging Wet banenafspraak (Kamerstuk 35394)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34352-196 Resultaten Wet banenafspraak 2019

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34352-141 Uitstel reactie op advies Bureau ICT-Toetsing over de risico’s en de slaagkans van de implementatie van de inleenadministratie en quotumheffing op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten bij UWV en de Belastingdienst

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34956-8 Begeleidende brief bij de tweede nota van wijziging

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34352-137 Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Participatiewet (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet/Breed offensief

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet/Breed Offensief

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Participatiewet

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19