Motie : Motie van het lid Segers c.s. over een uitwerking van de ‘right to challenge-regeling’ naar de Kamer sturen

Download

Indieners

 • Indiener
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  A. Pechtold, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  S. van Haersma Buma, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Right to Challenge regeling en stimulering bewonersinitiatieven (Kamerstuk 35000-VII-80)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

35000-XVI-116 Reactie op het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, van het landelijke netwerk van bewonersinitiatieven in zorg en welzijn

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35000-VII-80 Right to Challenge regeling en stimulering bewonersinitiatieven

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Algemene politieke beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Right to Challenge regeling en stimulering bewonersinitiatieven (TK 35000-VII-80)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Ouderenzorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15