Motie

Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
FvD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-03-2020
31839-723Perspectief voor de Jeugd

07-11-2019
31839-699Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

07-06-2019
34880-15Voortgang Zorg voor de Jeugd

28-01-2019
31839-631Reactie op verzoek commissie inzake manifest 'Actielijst jeugdzorg. 13 punten' door FNV Zorg en Welzijn

05-11-2018
34880-12Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd