Motie : Motie van het lid Asscher over voorkomen van oneerlijke concurrentie en een race naar de bodem op het gebied van werk, belastingen, milieu en klimaat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35393-12 Appreciatie Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU-VK

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2115 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

23987-378 Nederlandse inzet voor de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

23987-332 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken inzake de Brexit en de Nederlandse voorbereidingen op het no deal Brexit scenario

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Activiteiten

Europese Raad d.d. 25 november 2018 inzake Brexit

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:45

Debat over de Europese top van 10 april 2019

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK

Notaoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10