Motie : Motie van het lid Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31757-102 Verslag van een schriftelijk overleg over bevolkingsdaling en krimp

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

29453-520 Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

32847-655 Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

27926-324 Verslag van een schriftelijk overleg over het huurbeleid in tijden van corona: gericht problemen voorkomen

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

27926-321 Rapportage verhuurderheffing 2020 en evaluatie heffingsverminderingen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29453-517 Rapportage bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35409-13 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29453-516 Verbetering saneringskader woningcorporaties

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen en antwoorden

29453-515 Lijst van vragen en antwoorden over de staat van de Corporatiesector 2019 (Kamerstuk 29453-513)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de staat van de Corporatiesector 2019 (Kamerstuk 29453-513)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32813-449 Reactie op kosten verduurzaming PBL en schriftelijke beantwoording vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 12februari 2020, over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg

32847-606 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over Bouwopgave

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen over fouten kostenberekening PBL

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Brief regering

29453-513 Staat van de Corporatiesector 2019

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Brief regering

32813-437 Invulling van een aantal moties en stand van zaken over uitwerking Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29453-496 Stand van zaken sanering Vestia

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Brief regering

32847-578 Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Brief regering

29453-493 Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2019

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg

30196-675 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2019, over Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Kamerstuk 30196-670)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

32847-547 Lijst van vragen en antwoorden over de Staat van de Volkshuisvesting

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

30196-670 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32847-531 Voortgangsrapportage Nationale Woonagenda

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake de staat van de Volkshuisvesting 2019 (Kamerstuk 32847-520)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32847-520 Staat van de Volkshuisvesting 2019

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen en antwoorden

32847-517 Lijst van vragen en antwoorden over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32847-472 Onderzoek maatschappelijke opgaven en financiƫle slagkracht corporaties, publicatie IBW en voortgang moties verduurzaming woningvoorraad

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-461 Samenhang evaluatie herziene Woningwet en Nationale woonagenda

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Bouwopgave

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Woningbouwopgave/ Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00