Statenpassage

Motie : Motie van het lid Sienot c.s. over schotten in het SDE+-budget

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-300 Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31239-293 Verbreding van de SDE+

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie (vervolg algemeen overleg van 16 mei 2019)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30