Motie : Motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over afschermen van het woonadres bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Datavisie Handelregister (Kamerstuk 32761-240)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

32761-240 Voortgang Datavisie Handelregister

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32761-204 Traject Datavisie Handelsregister

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32637-435 Verslag van een schriftelijk overleg over Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32367-381)

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-444 Hoofdpunten van een voorgenomen wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 e.a.

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32761-158 Reactie op de motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over afschermen woonadres en adviezen Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van het Handelsregister

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32761-133 Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de verstrekking van gegevens uit het handelsregister

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Voortgang Datavisie Handelregister (32761-240)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45