Motie : Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31293-518 Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs (Kamerstuk 31293/31289-502)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-502 Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

27923-387 Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-489 Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Slob -z.s.m. reden van vertraging inzake de toezending van de voortgangsrapportage over de sectorakkoorden

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

31293-459 Vertraging voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

35000-VIII-168 Reactie op de aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over leraren

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs (31293-518)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:35

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10