Motie : Motie van het lid Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Judith Tielen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap (Kamerstuk 36200-VIII-75)(Kamerstuk 31288-1087)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-1087 Reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap (Kamerstuk 36200-VIII-75)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

31288-741 Lijst van vragen en antwoorden over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-742 Uitvoering van de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35000-VIII-168 Reactie op de aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister OCW tijdpad en wat wanneer van de Kamer wordt verwacht

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

31288-672 Verslag van een schriftelijk overleg over aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (31288-672)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie...

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15