Statenpassage

Motie : Motie van het lid Raemakers c.s. over concrete verbetering van de elektronische gegevensuitwisseling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.C.L. (Arno) Rutte, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27529-268 Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

27529-230 Prioriteiten elektronische gegevensuitwisseling resterende kabinetsperiode

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Verslag van een notaoverleg

35182-6 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 december 2019, over de initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op Initiatiefnota lid Veldman over mordern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl - 35182

Indiener H.J. Post, griffier

Initiatiefnota

35182-2 Initiatiefnota

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Brief regering

27529-183 Gegevensuitwisseling in de zorg

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Geleidende brief

35182-1 Geleidende brief

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Brief regering

27529-166 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50