Motie : Motie van het lid Bergkamp c.s. over de personeelssamenstelling in de zorg

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Agema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.A. de Lange, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29282-574 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29282-554 Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

29282-510 Nieuw arbeidsmarktprognose zorg en welzijn

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

29282-451 Nieuwe prognose verwachte personeelstekort

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

29282-419 Nieuwe prognose verwachte personeelstekort en deelrapportages van de Commissie Werken in de Zorg

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

29282-355 Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29282-346 Reactie op verzoek commissie om een nadere duiding van de invulling van de voortgangsrapportages over het arbeidsmarktbeleid in de zorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Arbeidsmarktbeleid in de zorg (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30